Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ГЛАСНИК ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Службено гласило Завода за интелектуалну својину Републике Србије

ISSN 2217-9143 (Online)

Напомене

* Почевши од броја 2020/07а, уводи се додатно издање Гласника интелектуалне својине средином календарског месеца, тако да се пријаве жигова објављују двапут месечно.

У складу са одредбом члана 102. ст. 5. Закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 113/17 - др. закон, 95/18 и 66/19) обавештавамо сва заинтересована лица да се техничке припреме за објаву пријава патената сматрају завршеним 15 дана пре објаве у Гласнику.

Гласник интелектуалне својине бр. 2011/06 био је последњи који је издат у штампаној форми. Од броја 2012/01 Гласник интелектуалне својине доступан је само у дигиталном облику.